Български   English
КонтактиПравна информацияКарта на сайта
АнафилаксияАлергия

Ние се стремим да привлечем вниманието към проблема "астма" на колкото се може по-широк кръг от обществото. Затова съпричастността на всеки един от Вас, споделеният опит от практиката в други страни и всичко, с което прецените, че бихте могли да спомогнете за осъществяването на нашите идеи и постигането на целите ни, ще бъде посрещнато с блогодарност. Ние можем да направим немалко и затова нека започнем заедно и сега!

В нашата дейност искаме да обърнем особено внимание на анафилаксията - тежка, потенциално животозастрашаваща системна реакция на свръхчувствителност с бърза проява на нарушение на проходимостта на дихателните пътища, дишането, кръвообръщението, с често проявяващи се симптоми от страна на кожата и лигавиците.

Научете повече в раздела "Анафилаксия".