Български   English
КонтактиПравна информацияКарта на сайта
АнафилаксияАлергия

Оценка на екзема по SCORAD

SCORAD (от английски Scoring atopic dermatitis, т.е. оценяване на атопичен дерматит) е най-често използваното средство за наблюдение и оценка на развитието на атопичния дерматит при пациенти.


А. Степен на атопичен дерматит
(процент на засегнатата площ по части от тялото)
Процентът на засегнатата площ по тялото на детето, чиито данни въвеждате, се определя отделно за всяка конкретна част от тялото му.
Примери (за възраст над 20 месеца):
- засегната е около половината от горната част на гърба - за горна част на тялото (гръб) трябва да въведете стойност 50%;
- предната част на лявата ръка е изцяло засегната - за лява ръка (лице) трябва да въведете стойност 100%;
- засегната е около една четвърт от задната част на десния крак - за десен крак (гръб) трябва да въведете стойност 25%;
- глава и шия (отпред) не са засегнати - за глава и шия (лице) трябва да въведете стойност 0%.
За възраст до 20 месеца включително определянето на процента засегната площ става аналогично с тази разлика, че се отнася за цялата конкретна част на тялото, без да се дефинират отделно лицето и гърбът й (предната и задната повърхност).

Възраст: 
 
лице   гръб
Глава и шия:  %   %
Горна част на тялото:  %   %
Долна част на тялото:  %   %
Дясна ръка:  %   %
Лява ръка:  %   %
Десен крак:  %   %
Ляв крак:  %   %
Гениталии:  %

Б. Интензивност
Средна оценка на засегнатите участъци (не най-добрата или най-лошата)
(0 - без засегнати участъци, 1 - леко, 2 - умерено, 3 - тежко)
Зачервяване: 
Оток: 
Мокра повърхност / корички: 
Драскотини: 
Сухота: 
Лющене: 

В. Субективни симптоми
(0 - без симптоми, 10 - възможно най-лошите)
Сърбеж: 
Безсъние: 

Идентификация на пациента
Трябва да въведете:
- инициалите на пациента - три главни букви на кирилица (пример: за Петър Николов Иванов - ПНИ);
- последните 4 цифри на ЕГН на пациента.
Това е необходимо за следене на състоянието на пациента в развитие, което ще ни даде възможност да представим първоначални насоки по отношение на терапията.
Инициали: 
Последните 4 цифри на ЕГН: 


Въведете числото от изображението: