Български   English
КонтактиПравна информацияКарта на сайта
АнафилаксияАлергия

Анафилаксия

Какво е анафилаксията

Тежка, потенциално животозастрашаваща системна реакция на свръхчувствителност. Характеризира се с бърза проява на нарушение на проходимостта на дихателните пътища, дишането, кръвообръщението, като често, но не винаги са придружени със симптоми от страна на кожата и лигавиците.

Разделът е предназначен на обедини и улесни усилията на медицинските специалисти, административните власти, регулативните органи и обществеността в грижите, обслужването и спасителните мерки за пациентите с анафилаксия.

За целта той използва информация, постъпваща от:

 • Специалисти алерголози и токсиколози
  Въвеждането на данните се извършва след подробен клиничен преглед и специализирани алергологични изследвания, доказали наличието на анафилаксия или животозасташаваща алергична реакция. Въведените по този начин пациенти се считат за пациенти с доказана анафилаксия, регистрират се в Европейския регистър на анафилаксията и остават в този регистър до евентуалното излекуване на анафилаксията им. Вписването им в този регистър им дава максимално бърз достъп до най-новите профилактични и лечебни мерки при заболяването им, публикации свързани с болестта им, предвижда се да улесни и обезопаси обслужването им в страната и чужбина.
 • Пациенти, получили анафилактична или животозастрашаваща алергична реакция (или родител/настойник)
  Съобщаването на такава реакция е особено важна за установяване на реалните размери на проблема, тъй като голяма част от случаите не стигат до специализирана алергологична или токсикологична помощ, което може да стане причина за фатален изход при повтарянето им. Вписването на пациентите по този начин дава възможност за ускореното им консултиране от специалист-алерголог и при потвърждаване на диагнозата - вписване в Регистъра на анафилаксията и назначаване на максимално ефективно за конкретния пациент лечение и профилактика.

  "Свалете" документа "Регистрация на пациент от самия него (или от родител/настойник)" и след като го попълните:
  • съхранете го и го изпратете на e-mail: info@allergy-monitor.org
  • или
  • разпечатайте го и го изпратете на адрес:
   София 1606
   ул. "Бузлуджа" №26
   Кабинет "Д-р Мустаков"

При желание от Ваша страна можете да ни предоставите контактна информация, за да имаме възможност да се свържем с Вас.

 • Трети лица, станали свидетели на анафилактична или животозастрашаваща алергична реакция, ако самият пациент няма възможност да съобщи сам за реакцията
  Тъй като огромният процент анафилактични реакции се случват в домовете, училищата, заведенията за обществено хранене и болниците, съобщението за анафилактична реакция може да бъде направено от близки, родители, лекари, медицински сестри, учители, възпитатели, придружители, станали свидетели на анафилактична или друга животозастрашаваща алергична реакция, когато пациентът няма възможност сам да съобщи за нея. Предоставената по този начин информация ще способства за по-точно определяне на честотата, разпространението и броя на предполагаемите анафилактични и животозастрашаващи алергични реакции и ще помогне, в случай че пациентът или родителите (настойниците) му са съгласни да бъде прегледан и лекуван от специалист-алерголог.

  "Свалете" документа "Регистрация на пациент от трети лица" и след като го попълните:
  • съхранете го и го изпратете на e-mail: info@allergy-monitor.org
  • или
  • разпечатайте го и го изпратете на адрес:
   София 1606
   ул. "Бузлуджа" №26
   Кабинет "Д-р Мустаков"

При желание от Ваша страна можете да ни предоставите контактна информация, за да имаме възможност да се свържем с Вас.