Български   English
КонтактиПравна информацияКарта на сайта
АнафилаксияАлергия

Експресна регистрация на пациент

Експресната регистрация на пациент с анафилактична реакция е особено важна за установяване на реалните размери на проблема, тъй като голяма част от случаите не стигат до специализирана алергологична или токсикологична помощ, което може да стане причина за фатален изход при повтарянето им.

Предоставената по този начин информация ще способства за по-точно определяне на честотата, разпространението и броя на предполагаемите анафилактични и животозастрашаващи алергични реакции.

Регистрацията е за един инцидент. За всеки отделен случай на анафилактична реакция е необходимо да се направи нова регистрация.

Регистрация от: 

Пол на пациента: 


Възраст на пациента:   год.    мес.

Реакцията е получена за: Място на реакцията: 
Кога е получена реакцията (дата и час):   (дата във формат ДД.ММ.ГГГГ)
 (час във формат ЧЧ:ММ)

Предполагаема причина за реакцията: 
(можете да посочите повече от една причина)

Време между контакта с причината и първите симптоми:   ч.    мин.

Симптоми на реакцията: 
(можете да посочите повече от един вид симптоми)


Кой оказа първа помощ на пациента: 
Какви лекарства/терапии бяха приложени: 
(можете да посочите повече от вид терапия, но ако нямате информация, не е задължително)


Развитие на реакцията след помощта: 
Беше ли насочен пациентът за диагностично уточняване след овладяването на реакцията: 


Консултация след реакцията: 


Медикаменти и план за действие при евентуална следваща анафилактична реакция: 


Идентификация на пациента
Трябва да въведете:
- инициалите на пациента - три главни букви на кирилица (пример: за Петър Николов Иванов - ПНИ);
- последните 4 цифри на ЕГН на пациента.
Това е необходимо за следене на състоянието на пациента в развитие, което ще ни даде възможност да представим първоначални насоки по отношение на терапията.
Инициали: 
Последните 4 цифри на ЕГН: 


Въведете числото от изображението: