Български   English
КонтактиПравна информацияКарта на сайта
АнафилаксияАлергия

Клинични критерии

Анафилаксията е много вероятна при наличие на един от следните три критерии:

 1. Остро настъпила болестна проява (от минути до няколко часа) засягаща кожата, лигавиците, или и двете (например генерализиран уртикариален обрив (копривна треска), сърбеж или зачервяване, подуване на устните, езика, увулата) и поне един от следните:
  а.) нарушено дишане (например задух, свистящо дишане, стридор, понижен ВЕД, хипоксемия);
  б.) понижено кръвно налягане или свързани с това прояви на органна дисфункция (напр. колапс, синкоп, инконтиненция).
 2. Две или повече от следните, настъпили бързо след експозиция на вероятен за пациента алерген (минути до няколко часа):
  а.) засягане на кожно-лигавичните тъкани, например генерализиран уртикариален обрив (копривна треска), сърбеж или зачервяване, подуване на устните, езика, увулата;
  б.) нарушено дишане (например задух, свистящо дишане, стридор, понижен ВЕД, хипоксемия);
  в.) понижено кръвно налягане или свързани с това прояви на органна дисфункция (например колапс, синкоп, инконтиненция);
  г.) продължителни храносмилателни симптоми (спазматични коремни болки, повръщане).
 3. Понижено кръвно налягане след контакт с известен за пациента алерген (от минути до няколко часа):
  а.) при малки деца: ниско за възрастта систолно кръвно налягане или спадане на систолното кръвно налягане с повече от 30%;
  б.) при възрастни: систолно кръвно налягане под 90 мм Hg стълб или спадане с над 30% от обичайното за пациента.

(по Sampson и сътрудници)