Български   English
КонтактиПравна информацияКарта на сайта
АнафилаксияАлергия

Правна информация

Получавайки достъп до уебсайта www.allergy-monitor.org, Вие се съгласявате със следното:

  • Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторско право със всички запазени права.
  • Нищо в уебсайта не може да се счита за съвет, предложение или препоръка за лечение.
  • Информацията и мненията, съдържащи се в уебсайта, се предоставят от Асоциация "Астма" само с цел информиране и подлежат на промяна без предизвестие.
  • Преди да вземете каквото и да е решение за лечение, Вие трябва да получите съответстващ, конкретен компетентен професионален съвет от съответния медицински специалист.
  • Не носим отговорност за каквито и вреди върху здравето, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или свързването към други уебсайтове чрез нашия уебсайт.
  • Не сме правили преглед на който и да е уебсайт, свързан с нашия уебсайт, и не потвърждаваме или поемаме никаква отговорност за съдържанието на такъв уебсайт, както и за продуктите, услугите или други такива, предлагани чрез такъв уебсайт.